We are Grand Tour World Class Travel Agency

Trips, experiences, and places. All in one service.

יציק טהורי

סיפור חיים קצר

נולדתי בעיצומה של מלחמת סיני. את ילדותי ואהבת הארץ רכשתי, בכפר הנוער בן שמן, ומאוחר יותר בצבא. עשיתי מסעות רגליים רבים ברחבי העולם, אך תמיד חזרתי שוב ושוב אל נופי ארצנו. עם חלוף השנים הוסמכתי לבוגר אוניברסיטת חיפה להדרכת טיולי אתגר בארץ ובחו"ל.

מתוך ובתוך כל המסעות שעשיתי ועקב אירועים שלקחו אותי אל תהומות הנשייה, הגעתי לתובנה כי צריך להשאיר עקבות, ולצקת את אהבת הארץ לציבור הרחב בכלל, ולילדים בפרט.

אודותנו

מטרת הקבוצה היא לגלות את הארץ דרך הרגליים, לגלות על עצמך, דרך השבילים, הנופים ותעצומות הטבע, להגיע לתובנות ולפתרונות דרך ניקיון הנשמה, לאחות את הנשמה דרך האוויר הנקי, להכיר מקומות אנשים בן או בת זוג הדומה לך, דרך אהבת הארץ והאדם.

מטרה נוספת של הקבוצה היא ליצור אחדות וקירבה בין האנשים ולא רק בשבתות אלה לכל ימי השבוע , חגים ימי כיף ובמילים אחרות גרעין הבנוי מאנשים שרוצים להיות יחד .